Pre rodičov

Kódex rodiča a hráča
obr: Pre rodičov

Kódex rodiča:

 1. Dochádzať s dieťaťom na tréning, zápasy a turnaje pravidelne a včas. 
 1. Rešpektovať trénerov, nezasahovať do ich kompetencií a vedenia. Ak má rodič pripomienky, prípadne výhrady, môže kontaktovať realizačný tím, avšak mimo času športovej prípravy. 
 1. Nevstupovať na športovú plochu počas tréningov a zápasov. Rodič sa zdržiava v hľadisku pre divákov, nesnaží sa riadiť hru mužstva, ani svojho dieťaťa a správa sa vždy slušne. Pri hre by mali deti vnímať pokyny trénerov, nie divákov. Inštrukcie nechajte na trénerov, aby nemali deti v hlave zmätok. 
 1. Povzbudzovať korektne a športovo, rešpektovať aktuálne schopnosti svojho dieťaťa, dopriať mu radosť z hry. Tlak a kritika pôsobí na malého jednotlivca negatívne, pochvala ho však posúva vpred. 
 1. Akceptovať skutočnosť, že chyby sú súčasťou hry, učenia a zdokonaľovania sa. Našim cieľom je, aby deti dokázali vyhodnotiť hernú situáciu čo najskôr a sami. 
 1. Vyznávať myšlienku a princíp fair-play, učiť deti vedieť aj prehrávať, nie iba vyhrávať za každú cenu. Víťazstvo je dôležité, no ešte dôležitejší je spôsob, ako sa k nemu prepracujeme. 
 1. Rešpektovať súpera. Náš súper je náš rival, ale nie nepriateľ. Už zajtra môžeme obliekať ten istý dres a usilovať sa o rovnaké ciele. Neurážať rozhodcu. Preniesť sa cez krivdu a ovládnuť emócie je prejav skutočnej sily. 
 1. Prosíme Vás, klaďte dôraz na správnu životosprávu detí (strava, pitný režim, spánok). 
 1. Prosíme Vás o včasné ospravedlnenie svojho dieťaťa z tréningov, zo zápasov a turnajov, aby v prípade neúčasti mohol byť nominovaný náhradný hráč. 
 1. Ste naši najväčší fanúšikovia. Vážime si všetko, čo obetujete preto, aby Vaše deti mohli hrať futbal a oni Vám to nikdy nezabudnú. 

 

Kódex hráča:

 1. Buď hrdý na to, že si členom Futbalového klubu FK Pohronie. 
 1. Buď zodpovedný, disciplinovaný a pamätaj vždy na to, že reprezentuješ klub na ihrisku, ale aj mimo neho. 
 1. Maj dobrý vzťah a úctu k trénerom, spoluhráčom, súperom, divákom a rozhodcom. 
 1. Za všetkých okolností sa správaj slušne, kamarátsky a športovo, vždy slušne pozdrav a poďakuj. 
 1. Stravuj sa zdravo, lebo iba tak môžeš dosiahnuť najlepší výkon. 
 1. Rešpektuj pokyny trénera, trénuj a hraj vždy naplno. 
 1. Hraj vždy fair-play. Rešpektuj pravidlá hry a na konci každého zápasu podaj súperovi ruku.